BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | WŁOCHY

wizytówka doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem jego wykonywania jest posiadanie wysokich kwalifikacji potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego i podatkowego.

logo Kancelarii Doradcy Podatkowego Smart Tax

doradca podatkowy w Warszawie Ursus

USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO

Profesjonalna pomoc Doradcy Podatkowego jest szczególnie ważna w obrocie gospodarczym, w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego. Stanowi wtedy element przewagi konkurencyjnej i może w znaczny sposób przyczynić się do zdynamizowania rozwoju Państwa firmy.

Smart Tax Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Warszawie oferowane usługi z zakresu doradztwa podatkowego  świadczy w sposób kompleksowy, dzięki czemu jest w stanie skutecznie pomóc swoim klientom w rozwiązywaniu ich problemów podatkowych.

Doradztwo podatkowe świadczone przez Smart Tax to również ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych. Zadaniem doradcy podatkowego jest pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych oraz wyborze i wdrożeniu optymalnych i zgodnych z prawem strategii podatkowych.

DORADZTWO PODATKOWE - FIRMY

Kancelaria Doradcy Podatkowego Smart Tax z siedzibą w Warszawie proponuje klientom biznesowym:

 • Stałą obsługę podatkową w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków lokalnych.
 • Bieżące wsparcie doradcze w formule TAX HOTLINE.
 • Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych.
 • Prowadzenie ksiąg i rejestrów wymaganych przepisami prawa podatkowego, zeznań i deklaracji podatkowych.
 • Audyt podatkowy w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, podatków lokalnych oraz umów w obrocie gospodarczym.
 • Opracowanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacja prawa podatkowego.
 • Reprezentowanie przez organami podatkowymi w trakcie prowadzonych postepowań podatkowych i kontrolnych.
 • Przygotowanie i wnoszenie odwołań od decyzji podatkowych.

Cena usług doradztwa podatkowego dla firm ustalana jest indywidualnie: według stawek godzinowych, w formie abonamentu (przy zleceniach stałych) lub w kwocie z góry ustalonego wynagrodzenia, w zależności od charakteru i zakresu współpracy.

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA FIRM >> 

DORADZTWO PODATKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

Na pomoc naszego Doradcy Podatkowego mogą liczyć klienci indywidualni, którzy borykają się z problemami podatkowymi, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Kancelaria Doradcy Podatkowego zaprasza we wszelkich sprawach dotyczących:

 • opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy itp.
 • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
 • opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą,
 • opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn i spadków,
 • uzyskania interpretacji prawa podatkowego,
 • sporządzania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych,
 • wyboru korzystnej formy opodatkowania dochodów (samozatrudnienie, kontrakt menedżerski itp.)

Cena konsultacji: od 150,00 zł

PRZEDSTAW PROBLEM PODATKOWY >> 

SPORY Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Smart Tax Kancelaria Doradcy Podatkowego jest uprawniona do reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w sprawach ich obowiązków podatkowych:

 • w postępowaniach przed organami podatkowymi,
 • w zakresie sądowej kontroli decyzji i postanowień,
 • w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

W imieniu Klienta niezadowolonego z decyzji lub postanowienia wydanego przez organ podatkowy pierwszej instancji przygotowujemy i wnosimy:

 • odwołania do organu wyższego stopnia,
 • zażalenia do organu odwoławczego.

Klient może także zlecić Doradcy Podatkowemu przygotowanie wniosków o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji w trybie na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>