BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | WŁOCHY

wizytówka doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem jego wykonywania jest posiadanie wysokich kwalifikacji potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego i podatkowego.

logo Kancelarii Doradcy Podatkowego Smart Tax

kadry pace

OBSŁUGA KADR I PŁAC

Biuro Rachunkowe Smart Tax oferuje Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową (outsourcing kadr i płac), która w zakresie prawa podatkowego odbywa się pod bezpośrednim nadzorem Doradcy Podatkowego.

 • Zadbaj o optymalne koszty oraz wysoką jakość obsługi zatrudnionych pracowników w Twojej firmie!
 • Wybierz gwarancję bezpieczeństwa i poufności przepływu informacji o wynagrodzeniach i warunkach pracy!  
 • Wybierz odpowiedni dla swoich potrzeb ABONAMENT!
 • Skorzystaj z naszych USŁUG DORADCZYCH! 

ABONAMENT STANDARD - PŁACE

Klientom, którzy oczekują wsparcia w zakresie prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń z ZUS i US proponujemy:

 • księgową obsługę wynagrodzeń: sporządzanie listy płac, wystawieniu rachunków do umów cywilnoprawnych, prowadzeniu imiennych kart wynagrodzeń pracowników,
 • podatkową obsługę wynagrodzeń: dokonywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.

Cena abonamentu: od 30,00 zł netto.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>

ABONAMENT KOMFORT - KADRY I PŁACE

W tym abonamencie Biuro Rachunkowe Smart Tax zapewnia kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz pełne rozliczenie wynagrodzeń z ZUS i US.

Abonament obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych w formie umów o prace, jak również umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, umowy menedżerskie i o zarządzanie).

W abonamencie Komfort Klienci otrzymują  wszystkie usługi zawarte w abonamencie Standard oraz dodatkowo: 

 • przygotowywanie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów kadrowych, kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp.,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze zwalnianiem pracowników (wypowiedzenia,  świadectwa pracy),
 • przygotowywanie umów zlecenia, o dzieło, o zarządzanie i umów menedżerskich,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych,
 • sporządzaniu rocznych deklaracji podatkowych PIT-11.

Cena abonamentu: od 40,00 zł netto.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>


ABONAMENT PRESTIŻ - OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW

W ramach tego abonamentu zapewniamy prowadzeniu dokumentacji kadrowo - płacowej cudzoziemców, w tym dokonujemy rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Cena abonamentu: od 60,00 zł netto.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>

KADRY - USŁUGI DORADCZE

 • Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych form zatrudniania.
 • Świadczymy usługi mediacji w sporach pracowniczych.
 • Doradzamy w zakresie zgodnego z prawem rozwiązywania stosunku pracy.
 • Zapewniamy profesjonalną reprezentację w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,  ZUS oraz innych organów uprawnionych do kontroli w zakresie prawa pracy,
 • Doradzamy w sporach przed sądami pracy.

Cena: ustalana indywidualnie.

ZAPYTAJ O OFERTĘ >>