BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | WŁOCHY

wizytówka doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Warunkiem jego wykonywania jest posiadanie wysokich kwalifikacji potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego i podatkowego.

logo Kancelarii Doradcy Podatkowego Smart Tax

biuro rachunkowe warszawa Ursus

BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS

Biuro Rachunkowe Smart Tax w Warszawie Ursus oferuje pełen wachlarz usług księgowych dedykowanych spółkom prawa handlowego, spółkom cywilnym, przedsiębiorstwom osób fizycznych,  stowarzyszeniom, fundacjom, jak też klientom indywidualnym. Firmom z Warszawy i okolic oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) i podatkowych (Księga Przychodów i Rozchodów, rejestry podatku VAT), które odbywa się pod bezpośrednim nadzorem licencjonowanego Dorady Podatkowego.

 • Sprawdź ofertę biura na prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych! 
 • Zaufaj ekspertom Smart Tax w sprawie deklaracji i zeznań podatkowych! 

OBSŁUGA KSIĘGOWA SPÓŁEK, STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

PODMIOTY OBSŁUGIWANE PRZEZ BIURO RACHUNKOWE

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowe.
 • Fundacje i stowarzyszenia.
 • Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie  zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

OBSŁUGA KSIĘGOWA - ZAKRES

 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), rejestrów VAT oraz innych ewidencji do celów podatkowych. 
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu / importu towarów i usług.
 • Sporządzanie zeznań i deklaracje podatkowych dla celów podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz VAT.
 • Sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego.
 • Opracowanie Polityki rachunkowości i Planu kont.
 • Generowanie zestawień finansowych dla celów zarządczych.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ - KOSZT PROWADZENIA

Miesięczny koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych podlega indywidualnej wycenie i jest uzależniony od liczby dokumentów do zaksięgowania oraz formy prawnej i specyfiki prowadzonej działalności.

Cena abonamentu: od 349,00 zł netto.

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA TWOJEJ FIRMY >>

OBSŁUGA KSIĘGOWA DZIAŁALNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Według prawa podatkowego osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Uzależniony od profilu prowadzonej działalności odpowiedni dobór formy opodatkowania może znacząco wpłynąć na wysokość obciążeń podatkowych. Jest to pierwszy krok w kierunku optymalizacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa.

Zanim założysz działalność zadzwoń lub napisz do Biura Rachunkowego Smart Tax, zamów bezpłatną* konsultację podatkową i upewnij się, że dokonałeś właściwego wyboru.

*Bezpłatna dla osób, które zdecydują się na podpisanie z Biurem Rachunkowym Smart Tax umowy na świadczenie usług księgowych. 

ZAMÓW KONSULTACJĘ >>

ZAKRES OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Biuro Rachunkowe Smart Tax poprowadzi wszelkie księgi podatkowe oraz ewidencje i rejestry wymagane przepisami prawa. Przejmiemy na siebie także obowiązki sprawozdawczości podatkowej oraz obsługi zgłoszeń i rozliczeń z ZUS. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Założenie i prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby podatku zryczałtowanego.
 • Prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług (VAT).
 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wypełnianie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, VAT) wraz z ich przekazem elektronicznym.
 • Wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS wraz z ich przekazem elektronicznym.
 • Audyt ksiąg podatkowych.

KSIĘGI PODATKOWE - KOSZT PROWADZENIA

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów poprowadzimy w cenie już od 129,00 zł netto! 

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA CIEBIE >>

ROCZNE ROZLICZENIA PODATKU

 • Biuro rachunkowe rozliczy wszelkie dochody uzyskane przez podatnika, niezależnie od ich źródła pochodzenia i za granicą.
 • Nad poprawnością merytoryczną i rachunkową wypełnianych deklaracji czuwa osobiście doradca podatkowy.
 • Na wykonane usługi rocznego rozliczenia dochodów udzielamy bezterminowej gwarancji obejmującej bezpłatne dokonanie ewentualnych korekt.

DOCHODY ZE STOSUNKU PRACY

Otrzymałeś z pracy PIT-11? Pobierasz świadczenia z ZUS? Chcesz się rozliczyć z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci? Chcesz skorzystać z przysługujących Ci ulg i odliczeń.

Roczne rozliczenie podatku PIT-37 wraz z załącznikami w cenie już od 50 zł!

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI I NAJMU

Osiągasz dochody z działalności gospodarczej? Wybrałeś opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej? W formie podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego?  

Zadzwoń do biura rachunkowego lub wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY  i zapytaj o koszt rozliczenia dochodu i wypełnienia deklaracji:

 • PIT-28/A. Osoby fizyczne.
 • PIT-28/B. Spółki cywile i jawne.
 • PIT-36. Skala podatkowa.
 • PIT-36L. Podatek liniowy.

DOCHODY UZYSKANIE ZA GRANICĄ

Do rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą zobowiązane są osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Rozliczanie odbywa się przy zastosowaniu jednej z dwóch metod:

 • odliczenia proporcjonalnego lub
 • wyłączenia z progresją

- w zależności od podpisanej przez Polskę  z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zadbaj o prawidłowość rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą w cenie już od 150 zł.

POZOSTAŁE ROZLICZENIA ROCZNE

 • Dochody z kapitałów. PIT-38. Cena rozliczenia: od 50 zł.
 • Dochody ze sprzedaży nieruchomości. PIT-39. Cena: od 100 zł.

KOREKTY ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Pamiętaj, że masz prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji. O ile uczynisz to w sposób prawidłowy, nie poniesiesz konsekwencji wynikających z popełnionych wcześniej błędów.

Korekta zeznania podatkowego musi spełniać określone wymogi formalne i merytoryczne oraz zostać dokonana w odpowiednim czasie.

W biurze rachunkowym Smart Tax cena korekty deklaracji od 150 zł.

By sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów inwestujemy w nowoczesne technologie informatyczne, korzystamy z profesjonalnych narzędzi księgowo - finansowych oraz systemów informacji z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości. Dzięki temu biuro rachunkowe z siedzibą: Warszawa Ursus może też z powodzeniem obsługiwać firmy z całej Polski.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednocześnie pracownicy biura rachunkowego stale poszerzają swoją merytoryczną wiedzę uczestnicząc na bieżąco w szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego czy prawa pracy, orgaznizowanych chociażby przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Przekazane do naszego biura rachunkowego dane i informacje objęte są tajemnica zawodową. Działamy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w tym wdrożonej Polityce bezpieczeństwa.