BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | DORADCA PODATKOWY

 

Promocja Smart Start 2022 

 

SPRAWDŹ

ILE MOŻESZ ZYSKAĆ?

 

+48 512 436 830 

 

doradca podatkowy warszawa

OBSŁUGA KADR I PŁAC

Biuro Rachunkowe Smart Tax zapewnia kompleksową obsługę kadr i płac (outsourcing) firmom z Warszawy i okolicznych miejscowości, zgodną z aktualnymi przepisami prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, możemy wziąć na siebie zarówno ciężar wykonania czynności związanych z księgowym i podatkowym rozliczaniem płac i umów cywilnoprawnych, jak i też przejąć pełną odpowiedzialność za administrowanie sprawami kadrowymi.

 

ABONAMENT STANDARD - PŁACE

Abonament STANDARD - PŁACE obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowego, bieżącego rozliczenia wynagrodzeń Państwa pracowników w zakresie podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest on dedykowany szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy w większości zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych oraz są gotowi samodzielnie prowadzić sprawy kadrowe pracowników etatowych.

Zakres abonamentu STANDARD – PŁACE

Księgowa obsługa wynagrodzeń:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;
 • Sporządzanie list płac.
 • Wystawienie i rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (ZUS ZUA, ZUS ZZA) i rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA).

Podatkowa obsługa wynagrodzeń:

 • Dokonywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych (PIT-4R, PIT-8AR, ITF-1R)

 

ABONAMENT KOMFORT - KADRY I PŁACE

W abonamencie KOMFORT zapewnimy kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz pełne rozliczenie wynagrodzeń z ZUS i US.

Abonament obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych w formie umów o prace, jak również umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło)

W abonamencie Komfort otrzymują Państwo wszystkie usługi zawarte w abonamencie Standard oraz dodatkowo: 

 • Przygotowywanie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania przedsiębiorca zobowiązany jest przepisami prawa.
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy.
 • Rejestrację członków rodzin pracowników w ZUS.
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych ze zwalnianiem.
 • Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy.
 • Przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzaniu rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-IFT-1)

 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

W ramach abonamentu KOMFORT zapewniamy także prowadzeniu dokumentacji kadrowo - płacowej cudzoziemców, w tym dokonujemy rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nasze biuro rachunkowe uczestniczy również w przygotowaniu wymaganych przepisami dokumentów legalizujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.